veiðitölur 1998-2017

Veiði í Veiðivötnum sumarið 2017
Stangveiði í Veiðivötnum sumarið 2017 hófst sunnudaginn 18. júní kl. 15 og lauk miðvikudaginn 23. ágúst kl. 15. Bændadagar byrjuðu 25. ágúst og allt búið 17. september. Alls fengust 20.315 fiskar á stangveiðitímanum, 8.482 urriðar og 11.833 bleikjur. Flestir fiskar veiddust í Snjóölduvatni, 6.825 en nokkru færri í Litlasjó, 4.936 fiskar. Vel veiddist í Litlasjó undir lok veiðitímans og 438 fiskar komu þar á land þrjá síðustu dagana. Stærsti fiskur sumarsins veiddist í Grænavatni, 11,5 pd urriði. Þar var einnig mesta meðalþyngdin, 4,15 pd. Á netatímanum veiddust 849 fiskar á stöng, mest í Litlasjó (650 fiskar). Í netin fengust 7246 fiskar, 1767 urriðar og 5479 bleikjur.
Heildarveiðin sumarið 2017 er 28.410 fiskar, 11.091 urriði (39%) og 17.319 bleikjur (61%).

Töflur og gröf 2017

Veiði í Veiðivötnum sumarið 2016
Sunnudaginn 18. september lauk veiðitímabilinu í Veiðivötnum. Alls veiddust 27444 fiskar á veiðitímanum (18. júní -18. september) sem er mun meiri afli en undanfarin ár. Veiðiárið 2016 er fimmta besta árið frá upphafi skráningar í Veiðivötnum. Alls veiddust 21659 fiskar á stöng, þar af fengust 593 fiskar á stöng á netatímanum (26. ágúst til 18. september). Í netin komu 5785 fiskar sem er svipað og undanfarin ár.
Á stangveiðitímanum sem lauk 24. ágúst veiddust 21066 fiskar, 8984 urriðar og 12082 bleikjur. Þetta er mun betri veiði en undanfarin ár. Fara þarf aftur til ársins 2011 til að finna álíka veiði.
Að þessu sinni veiddust flestir fiskar á stöng í Snjóölduvatni en þar komu 5012 á land. Litlisjór var næstur með 4952 fiska. Langavatn, Nýjavatn, Hraunvötn og Ónýtavatn gáfu einnig góða veiði.
Stærsti fiskur sumarsins var 12,5 pd urriði úr Ónefndavatni. 12,4 pd fiskur veiddist í Hraunvötnum. Mesta meðalþyngdin var 5,30 pd í Grænavatni.

Töflur og gröf 2016

Veiði í Veiðivötnum sumarið 2015
Veiðitímanum í Veiðivötnum lauk sunnudaginn 13. september. Landeigendur í Holta- og Landsveit veiddu í net eða á stöng síðustu vikurnar en stangveiðitímanum lauk 19. ágúst. Alls veiddist 24361 fiskur í Veiðivötnum. Þar af fengust 5820 fiskar í net og 18541 fiskur á stöng. Á stangveiðitímanum veiddust 17970 fiskar, 7671 urriði og 10299 bleikjur og 571 fiskur veiddist á stöng á netaveiðitímanum.
Sumarið 2015 var að nokkru frábrugðið undanförnum árum. Það voraði seint og vötnin voru köld og sum ísilögð í byrjun veiðitímans. Venjulega hefur mesta veiðin verið í fyrstu tveimur veiðivikunum en nú var fjórða vikan best. Síðari hluti veiðitímans var aftur á móti nokkuð eðlilegur samanborið við síðustu ár. Það er heldur betri veiði sumariðen undanfarin tvö ár. Eins og oft áður veiddust flestir fiskar í Litlasjó, 5786, þar af 907 í net. Þar veiddist óvenju mikið af smáfiski en þeir stóru voru færri en oft áður. Nýjavatn, Langavatn og Snjóölduvatn gáfu einnig fína veiði og voru skammt á eftir Litlasjó í fjölda veiddra fiska. Bleikja var uppistaðan í veiðinni í Nýjavatni, Langavatni og Snjóölduvatni.
Á stöng veiddist stærsti fiskurinn, 12.0 pd í Ónefndavatni í síðustu veiðivikunni og mesta meðalþyngdin var 5.05 pd , einnig í Ónefndavatni.

Töflur og gröf 2015

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2014
Veiði á þessari vertíð gékk frekar brösulega hjá sumum, aðrir veiddu vel. Margir stórfiskar komu á land úr Grænavatni, Litlasjó og úr Hraunvötnum einkum seinni hluta sumars.
Alls veiddust 22.3537 fiskar á veiðitímanum (18. júní til 14. september) sem er mun meiri afli en á síðasta ári. Á land komu 13503 bleikjur (60%) og 8850 urriðar (40%). Framan af sumri veiddist vel af bleikjunni en bleikjuveiðin datt að mestu niður síðustu vikur stangveiðitímans. Mikil bleikjuveiði var í netin á netaveiðitímanum. Bleikjan var bæði stærri og feitari en undanfarin ár. Óljóst er hvað veldur.
Á stangveiðitímanum komu 16176 fiskar á land í Veiðivötnum, sem er 2660 fiskum meira en á síðasta ári. Mest veiddist af bleikju í Langavatni og Nýjavatni en samtals komu 6602 fiskar á land úr þessum tveimur vötnum, mest bleikja. Litlisjór var í þriðja sæti með 3023 urriða. Þessi þrjú vötn skera sig frá öðrum með yfir þrjúþúsund fiska hvert. Rúmlega þúsund fiskar komu á land í Snjóölduvatni, Skyggnisvatni og í Hraunvötnum. Önnur vötn voru með minna en fimmhundruð veidda fiska. Þyngsti fiskur sumarsins var 14,0 pd. urriði úr Grænavatni en sá næstþyngsti var 13,3 pund og kom hann úr Hraunvötnum í september. Mesta meðalþyngdin, 5,98 pd. var í Grænavatni.
Á netatímanum kom 5592 fiskar í netin en 585 fiskar fengust á stöng.

Töflur og gröf 2014

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2013
Sunnudaginn 15. september lauk veiðitímabilinu í Veiðivötnum. Veiðitímabilið einkenndist af kuldatíð og mikilli úrkomu lengst af. Eiginlega kom bara ein góð vika í lok júlí. Sumir segja að þá hafi veðrið orðið of gott. Samanborið við undanfarin ár þá var veðrið óhagstætt til veiða og útiveru, en svipað því sem menn áttu að venjast á fjöllum á 10. áratug síðustu aldar. Í slíku tíðarfari er fiskurinn að jafnaði rólegri og veiðin minni en í hlýjindum.

Alls veiddust 19777 fiskar á veiðitímanum sem er mun minni afli en undanfarin ár.  Á stangveiðitímanum veiddust 13516 fiskar sem eru færri fiskar en undanfarin ár, en svipað og sumarið 2004, en mun meiri afli en árin þar á undan. . Litlisjór gaf flesta fiska þetta árið eins og oft áður. Þar komu 2696 urriðar á land. Bleikjuvötnin, Langavatn og Nýjavatn komu þar skammt á eftir með 2326 og 2216 fiska. 
Á stangveiðitímanum var meðalþyngd fiska úr vötnunum 2.03 pd. sem telst mjög gott og þarf að fara mörg ár aftur í tímann til að finna álíka meðalþyngd. Hæst var meðalþyngdin 5.73 pd í Grænavatni, 3,94 pd í Ónefndavatni og 3,42 pd í Litlasjó. Stærsti fiskur sumarsins var 12.4 pd urriði úr Grænavatni en margir litlu minni fiskar fengust í Grænavatni og í Hraunvötnum, einkum í síðustu veiðivikunum.
Á netatímanum kom 5771 fiskur í netin en 490 fiskar fengust á stöng.

Töflur og gröf 2013


Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2012
Sumarið og haustið 2012 veiddust 25009 fiskar í Veiðivötnum. Þetta er nokkru minni veiði en undanfarin ár, en mjög gott miðað við síðustu áratugi. Stangveiði í Veiðivötnum lauk 22. ágúst. Á stangveiðitímanum veiddust 19647 fiskar sem er nokkru minni veiði en sumarið 2011, en þá fengust 21240 fiskar. Meðalþyngdin var aftur á móti betri en þá eða 1,96 pd. Þetta er mesta meðalþyngd sem mælst hefur í Veiðivötnum frá árinu 2002. Mest var meðalþyngdin í Grænavatni 4.54 pd. Þar veiddist einnig stærsti fiskur sumarsins 16.4 pd. Á netaveiðitímanum veiddust 4715 fiskar í net og 647 fiskar á stöng, hvorttveggja heldur minni afli en á síðasta ári.
Lang mest veiddist í Litlasjó á veiðitímabilinu. Alls komu 7795 fiskar þar á land og þar af fengust 6298 fiskar á stöng.
Í heildina var sumarið 2012 mjög gott veiðisumar í Veiðivötnum, stórir fiskar og veðurblíðan einstök.

Töflur og gröf 2012

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2011
Sunnudaginn 18. september lauk veiðitímabilinu í Veiðivötnum. Á þessu veiðiári var fyrirkomulagi veiðanna breytt frá því sem áður var. Stangveiðitíminn var frá 17. júní til 24. ágúst, viku lengur en áður, tíu vikur í stað níu vikna. Netatíminn styttist, var frá 26. ágúst til 18. september. Á stangveiðitímanum veiddust 21240 fiskar sem er talsvert minni afli en undanfarin þrjú ár, en svipað og sumarið 2007. Sumarið 2011 telst vera fimmta besta stangveiðiár í Veiðivötnum frá upphafi Líklega má kenna kuldatíð framan af sumri um lægri aflatölur að þessu sinni, en undanfarin sumur hafa verið sérlega hagstæð lífríkinu í Veiðivötnum og aflabrögð eftir því.

Á netatímanum komu 5997 fiskar í netin en 829 fiskar fengust á stöng. Heildarveiðin í Veiðivötnum var 28066 fiskar. Árið 2011 er fjórða besta veiðiárið frá upphafi skráninga.

Eins og oft áður var mestur afli úr Litlasjó. Þar veiddust 6514 fiskar á stöng og 1238 fiskar komu í netin. Næst á eftir var Stóra Fossvatn með 2552 fiska allt á stöng. Bæði þessi vötn eru hrein urriðavötn. Langavatn var í þriðja sæti með 2392 fiska, mest bleikjur. Yfir 1000 fiskar fengust úr Snjóölduvatni, Kvíslarvatni, Nýjavatni og í Hraunvötnum.
Meðalþyngd allra fiska á stangveiðitímanum var 1,79 pd sem er mjög gott. Fara þarf mörg ár aftur í tímann til að finna álíka meðalþyngd. Hæst var meðalþyngdin í Ónefndavatni, 3,58 pd. og úr Grænavatni, 3,18 pd. og þar veiddist einnig þyngsti fiskurinn, 12,6 pd. í síðustu vikunni. Meðalþyngd í Litlasjó var 2,82 pd.

Undanfarin ár hefur bleikjan verið að sækja á í Veiðivötnum. Skyggnisvatn, Langavatn, Eskivatn, Kvíslarvatn, Nýjavatn og Tjaldvatn eru ofsetin af smábleikju en í Snjóölduvatni, Krókspolli og Breiðavatni má enn fá góðar bleikjur í bland við urriða. Sumarið 2011 veiddust 13782 urriðar (65%) og 7458 bleikjur (35%) á stangveiðitímanum. Þetta er svipað hlutfall og undanfarin 2-3 ár.

Töflur og gröf 2011

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2010
Veiðisumarið 2010 var besta árið frá upphafi skráningar (sjá samanburð milli ára) og slær út gamla metið frá síðasta ári. Alls veiddust 37369 fiskar. Þar af fengust 29713 fiskar á stöng (80%) og 7660 fiskar komu í net (20%). Alls veiddust 28837 fiskar á stangveiðitímanum 18. júní til 18. ágúst og 876 fiskar veiddust á stöng á netatímanum (20. ágúst – 20. september). Stangveiðin er heldur minni en á siðasta ári, sem nemur 508 fiskum. Á síðasta ári fengust 30221 fiskur á stöngina. Meðalþyngd fiska var umtalsvert hærri nú en í fyrra, 1.70 pd nú en 1.63 pd í fyrra. Stærsti fiskur sumarsins var dreginn úr Hraunvötnum og var 14.6 punda urriði. Stórir fiskar um og yfir 10 pund veiddust líka í Grænavatni, Ónefndavatni og í Litlasjó. 
Langmest veiddist í stangveiðinni í Litlasjó en þar komu 11204 urriðar á land sem er aukning frá fyrri árum. Meðalþyngdin þar var einnig mjög góð eða 2,50 pd. Vel veiddist einnig í Langavatni og Nýjavatni en þar var uppistaðan í aflanum smábleikja. Hraunvötn, Grænavatn, Snjóölduvatn og Stóra Fossvatn gáfu mjög góða veiði, en þar er veiðin urriði, nema í Snjóölduvatni þar sem einnig er bleikja.

Töflur og gröf 2010

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2009
Veiðisumarið 2009 var besta árið frá upphafi skráningar og slær út gamla metið frá síðasta ári. Alls veiddust 36069 fiskar. Þar af fengust 30221 fiskur á stöng (84%) og 5848 fiskar komu í net (16%). Alls veiddust 29524 fiskar á stangveiðitímanum 19. júní til 19. ágúst og 697 fiskar veiddust á stöng á netatímanum (21. ágúst – 20. september). Á síðasta ári fengust 24893 fiskar á stöngina, svo aukningin milli ára er um 18%. Meðalþyngd fiska var einnig umtalsvert hærri nú en í fyrra, 1.63 pd nú en 1.44 pd í fyrra. Stærsti fiskur sumarsins var dreginn úr Hraunvötnum og var 14.4 pd. urriði.
Langmest veiddist í stangveiðinni í Litlasjó en þar komu 10778 urriðar á land sem er mikil aukning frá fyrri árum. Meðalþyngdin þar var einnig mjög góð eða 2,25 pd. Vel veiddist einnig í Langavatni, Nýjavatn, Kvíslavatni og Eskivatni en þar var uppistaðan í aflanum smábleikja. Hraunvötn, Grænavatn, Snjóölduvatn og Stóra Fossvatn gáfu mjög góða veiði, en þar er veiðin urriði, nema í Snjóölduvatni þar sem einnig er bleikja.

Töflur og gröf 2009

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2008
Enn á ný voru veiðimet slegin í Veiðivötnum. Veiðisumarið 2008 var besta árið frá upphafi skráningar og slær út gamla metið frá síðasta ári. Alls veiddust 29687 fiskar. Þar af fengust 24893 fiskar á stöng (83 %) og 4794 fiskar komu í net (17%).
Á stangveiðitímanum veiddust 24373 fiskar. Mest veiddist í Litlasjó, 7081 fiskur og 2913 fiskar veiddust í Nýjavatni og 2158 í Langavatni. Snjóölduvatn, Skyggnisvatn, Kvíslarvatn, og Hraunvötn gáfu öll yfir 1000 fiska. 
Þyngsti fiskurinn, 12 pd kom úr Hraunvötnum. Stórir fiskar, 10 – 11 pd, veiddust einnig í Ónefndavatni, Grænavatni og Litlasjó.

Töflur og gröf 2008

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2007
Veiðisumarið 2007 var besta árið frá upphafi skráningar á veiði í Veiðivötnum og slær út gamla metið frá síðasta ári. Alls veiddust 25829 fiskar. Þar af fengust 21691 fiskur á stöng (84%) og 4138 fiskar komu í net (16%).
Á stangveiðitímanum veiddust 21288 fiskar. Mest veiddist í Litlasjó, 4861 fiskur kom þar á land og 2729 fiskar veiddust í Nýjavatni og 2336 í Langavatni. Einnig gáfu Snjóölduvatn, Skyggnisvatn, Kvíslarvatn, Ónýtavatn og Hraunvötn góða veiði í sumar. 
Þyngstu fiskarnir, 11,4 pd komu úr Hraunvötnum og Ónefndavatni. Einnig veiddust stórir fiskar í Stóra Fossvatni, Skyggnisvatni, Litla Breiðavatni og Litlasjó.

Töflur og gröf 2007

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2006
Veiðisumarið 2006 var besta árið frá upphafi skráningar á veiði í Veiðivötnum og slær út gamla metárið 1977. Alls veiddust 20785 fiskar. Þar af fengust 16766 fiskar á stöng (80,7%) og 4019 fiskar komu í net (19,3%).
Á stangveiðitímanum veiddust 16525 fiskar. Mest veiddist í Nýjavatni, 3194 fiskar komu þar á land og 2291 fiskar veiddust í Hraunvötnum. Litlisjór dalaði talsvert frá liðnum árum og gaf nú 2218 fiska.

Töflur og gröf 2006

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2005
Veiðisumarið 2005 var besta árið frá upphafi skráningar á veiði í Veiðivötnum og slær út gamla metárið 1977. Alls veiddust 20785 fiskar. Þar af fengust 16766 fiskar á stöng (80,7%) og 4019 fiskar komu í net (19,3%).
Á stangveiðitímanum veiddust 16525 fiskar. Mest veiddist í Nýjavatni, 3194 fiskar komu þar á land og 2291 fiskar veiddust í Hraunvötnum. Litlisjór dalaði talsvert frá liðnum árum og gaf nú 2218 fiska.

Töflur og gröf 2005

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2004
Veiðisumarið 2004 var annað besta árið frá upphafi skráningar á veiði í Veiðivötnum og var mun betra en árið 2003. Alls veiddust 17028 fiskar. Þar af fengust 13300 fiskar á stöng (78%) og 3728 fiskar komu í net (22%).
Á stangveiðitímanum veiddust 12906 fiskar. Eins og undanfarin ár veiddist best í Litlasjó sem gaf 4377 fiska (25% heildarveiðinnar). Veiðin í Litlasjó var minni en undanfarin ár. Vel veiddist í Snjóölduvatni, Stóra Fossvatni og Hraunvötnum.

Töflur og gröf 2004

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2003
Veiðisumarið 2003 var fjórða besta árið frá upphafi skráningar á veiði í Veiðivötnum. Alls veiddust 15622 fiskar. Þar af fengust 11104 fiskar á stöng (71%) og 4518 fiskar komu í net (29%).
Á stangveiðitímanum veiddust 10727 fiskar. Eins og undanfarin ár veiddist best í Litlasjó sem gaf 5016 fiska (32% heildarveiðinnar). Veiðin í Litlasjó var hlutfallslega minni en undanfarin ár en meiri veiði í Snjóölduvatni, Nýjavatni og Skálavatni en undanfarin ár.

Töflur og gröf 2003

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2002
Veiðisumarið 2002 var annað besta árið frá upphafi skráningar á veiði í Veiðivötnum. Alls veiddust 16457 fiskar. Þar af fengust 12176 fiskar á stöng (74%) og 4281 fiskar komu í net (26%). Meðalþyngdin var um 2,0 pund.
Á stangveiðitímanum veiddust 11889 fiskar. Eins og undanfarin ár veiddist best í Litlasjó sem gaf 6399 fiska (38,9% heildarveiðinnar). Einnig veiddist vel í Skyggnisvatni, Stóra Fossvatni og Hraunvötnum.

Töflur og gröf 2002

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2001
Alls veiddust 13880 fiskar í Veiðivötnum sumarið 2001. Þar af fengust 9942 fiskar á stöng og 3938 fiskar komu í net. 
Á stangveiðitímanum veiddust 9429 fiskar. Eins og undanfarin ár veiddist best í Litlasjó sem gaf 2930 fiska (um 37% af afla ársins 2000). Einnig veiddist vel í Hraunvötnum og Grænavatni. Mikil bleikjuveiði var einnig í Langavatni framan af sumri.

Töflur og gröf 2001

Fréttir af veiði í Veiðivötnum sumarið 2000
Alls veiddust 16057 fiskar í Veiðivötnum sumarið 2000. Þar af fengust 12788 fiskar á stöng og 3269 fiskar komu í net.
Veiðin var sú besta frá 1977 og sú næstbesta frá upphafi skráningar.
Á stangveiðitímanum veiddust 11932 fiskar. Eins og undanfarin ár veiddist best í Litlasjó sem gaf 7839 fiska. Einnig veiddist mjög vel í Hraunvötnum og Grænavatni.

Töflur og gröf 2000

Fréttir af veiði í Veiðivötnum 1999
Alls veiddust 11.777 fiskar í Veiðivötnum sumarið 1999. Þar af fengust 8565 fiskar á stöng og 3212 fiskar 
komu í net. 
Veiðin var sú besta frá 1978 og sú sjötta besta frá upphafi skráningar.

Töflur og gröf 1999

Fréttir af veiði í Veiðivötnum 1998

Gröf 1998